مقالات

هفتمین نمایشگاه بین‌المللی درب و پنجره تهران

هفتمین نمایشگاه بین‌المللی درب و پنجره تهران

همگام با تخصصی شدن هرچه بیشتر نمایشگاه ها درکشورهای پیشرفته و صاحب صنعت نمایشگاهی، نمایشگاه های عمومی بکار خود پایان میدهند. امروزه نمایشگاه های تخصصی بسیار بیشتر مورد توجه کارشناسان،‌ متخصصین و بازدیدکنندگان قراردارند، چرا که نمایشگاه های عمومی بدلیل وسعت موضوعی و تعدد شرکت کنندگان و گروه های کالایی آنها، پاسخگوی نیاز مخاطبین وRead more about هفتمین نمایشگاه بین‌المللی درب و پنجره تهران[…]